توانایی اصلی مجموعه توتان در ارایه راه حل‌های نوین برای توسعه و یا حل مشکلات کسب و کارهای مرتبط با زمینه‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی و سرعت بالای پیاده سازی و توسعه می‌باشد. توتان با بهره‌گیری از دانش و تجربه عمیق خود راه کارهای نوین پرداخت الکترونیکی بر اساس نیازهای متفاوت مشتریان را ارایه نموده است.