ارزش‌های توتان

  • خلاقیت و نوآوری
  • ارتقای روزافزون کیفیت
  • صداقت و صراحت در برخورد با ذینفعان
  • همراهی و همگامی با مشتریان تا رفع نیازهای واقعی
  • پای‌بندی به تعهدات
  • مشتری‌مداری و تکریم مشتریان
  • آمادگی توسعه همکاری‌های برون سازمانی
  • رویکرد حرفه‌ای به تمام جنبه‌های کسب‌وکار