توتان در حال تدارک برای برگزاری سمینار تخصصی نظام پرداخت

توتان در حال تدارک برای برگزاری سمینار تخصصی نظام پرداخت با حضور فعالان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی می­باشد.