سماوات، سرویس مدیریت اعتبار و امتیاز و تخفیف

 با توجه به اینکه مشتری همواره اصلی‌ترین سرمایه‌ی هر مجموعه‌ای می‌باشد، به‌کارگیری نگرشی مشتری‌مدارانه جهت جلب رضایت و در نهایت حفظ وفاداری مشتری ضروری است. نیاز به ارایه خدمات وفاداری در قالب اعتبار و امتیاز و تخفیف و ایجاد باشگاه مشتریان یکی از ضرورت‌های کسب‌وکار امروزی است. ارایه این خدمات به جامعه مشتریان و حفظ اصل تکریم مشتری استفاده از سامانه‌های مکانیزه را ضروری ساخته است.
ارایه کارت عضویت در باشگاه و بهره‌مندی از خدمات آن در سطوح مختلف عضویت اعم از عادی، ممتاز، ویژه و اعمال سیاست‌های کسب‌وکار بدون دخالت نیروی انسانی، امکان تحکیم روابط بین بنگاه اقتصادی و مشتریان آن را فراهم خواهد نمود.
شرکت مهندسی سامانه‌های هوشمند توتان با توجه به تجریه عمیق و گسترده خود در حوزه کارت و پرداخت الکترونیکی، خدمات باشگاه مشتریان توتان را با استفاده از سامانه سماوات (سامانه مدیریت اعتبار و امتیاز و تخفیف) برای پاسخ به این نیاز ارایه کرده است. سماوات با استفاده از کارت‌های الکترونیکی و بستر نظام پرداخت الکترونیکی کشور راه‌حل ویژه و ممتازی را در این زمینه فراهم نموده است.

مزایای عمده سماوات:

  • مدیریت مشتریان براساس نوع مشتری، نوع مرکز ارایه‌دهنده خدمت، نوع کالاها و یا خدمات دریافتی در سه قالب اعتبار و امتیاز و تخفیف
  • امکان ارایه خدمت روی کانال‌های مختلف پرداخت الکترونیکی اعم از پایانه‌فروش، USSD، اینترنت و کیوسک
  • امکان ارایه خدمات با استفاده از کارت‌های الکترونیکی
  • مدیریت یک‌پارچه و مرکزی کلیه عملکردهای سماوات به صورت مرکزی و برخط (ONLINE)
  • امکان تعریف رابطه مشتری با گروه کالاها و خدمات در مراکز ارایه خدمت
    و ...