کارت‌های بین‌المللی

ارایه خدمات صدور و پذیرش کارت­‌های بین‌­المللی از طریق عضویت در نهادهای مربوطه نیاز به زیرساخت اجرایی و فنی منطبق با معیارها و استانداردهای خاص دارد. شرکت مهندسی سامانه­‌های هوشمند توتان، خدمات مورد نیاز هم برای صدور و هم برای پذیرش این دسته از کارت­‌ها را به صورت یک­‌پارچه و کلید در دست برای بانک‌­ها و موسسات مالی و اعتباری فراهم نموده است. تسهیل فرایند عضویت در نهادهای بین‌­المللی کارت و بهره­‌مندی از زیرساخت­‌های آماده شده، امکان عضویت سریع و آغاز فعالیت صدور و پذیرش کارت­‌های بین­‌المللی را فراهم می­‌نماید که نتیجه آن تمرکز بانک­‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر کسب سهم بیشتر بازار صدور این کارت­‌ها و یا پذیرش آن­ها خواهد بود. مزیت­‌های پیشتازی در این بازار، امکان حفظ سهم بازار مناسب در آینده را فراهم می­‌نماید.
تجربه و شناخت عمیق شرکت مهندسی سامانه­‌های هوشمند توتان در این حوزه از یک­‌سو و اشراف به ساختارهای فنی و حقوقی ساختارهای پرداخت الکترونیک در داخل کشور سبب شده است بومی­‌سازی خدمات مرتبط با پذیرش و صدور کارت­‌های بین­‌ا‌لمللی، بهره‌­برداری از آن را برای کاربران داخلی آسان کرده و مطلوبیت استفاده از آن را برای مشتریان افزایش دهد.

مزایای عمده خدمات صدور و پذیرش کارت‌­های بین­‌المللی:

  • امکان آغاز بازاریابی سریع و کسب سهم­ بازار مناسب
  • افزایش مطلوبیت استفاده از خدمات
  • افزایش سهولت استفاده از خدمات
  • افزایش امکان بومی‌­سازی حداکثری در خدمات