کارت الکترونیکی بیمه درمان

ارایه خدمات ارزش افزوده بر بستر نظام پرداخت الکترونیکی یکی از توانمندی های  توتان است. «کارت الکترونیکی بیمه درمان» به عنوان محصولی جدید و با قابلیت‌های فراوان واجد این ویزگی است.
به واسطه حضور ابزارهای الکترونیکی و قابلیت در دسترس بودن آن‌ها از یک‌سو و تمایل افراد به استفاده از این ابزارها به دلیل مطلوبیت‌های آن‌ از سوی دیگر، بهره‌مندی از خدمات کارت الکترونیکی بیمه درمان امکان ارایه خدمات بیمه درمانی را به صورت الکترونیکی و از طریق بستر نظام پرداخت الکترونیکی فراهم می‌نماید.
 

مزایای عمده کارت الکترونیکی بیمه درمان:

  • ایجاد نظم و سهولت در ارایه خدمات به مشتریان
  • افزایش کیفیت خدمات شرکت‌های بیمه و افزایش توان رقابتی در بازار
  • کاهش هزینه‌های زاید و جلوگیری از تقلب
  • سهولت فرایندهای اجرایی
  • مدیریت و پالایش داده‌ها برای برنامه‌ریزی بهتر
  • مدیریت مناسب و شفافیت تعاملات مالی با مراجع درمانی
  • سهولت در امر احراز هویت بیمه‌شدگان و کلیه فرایندهای مرتبط با بیمه‌شدگان
  • ارایه خدمات از طریق کانال‌های الکترونیکی به مراجع درمانی و بیمه‌شدگان
  • امکان گزارش‌گیری برخط از کلیه تراکنش‌های موجود در سطوح مختلف