جام‌جم

سامانه جامع مدیریت پذیرندگان

توسعه ابزار و قابل ارایه به مشتریان بانک ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP)  در یک دهه گذشته میدان رقابت سنگینی را در این حوزه برای آن ها ایجاد کرده است. تجربه نشان داده است مدیریت این حوزه با نگرش‌ها، روش‌ها و ابزارهای سنتی نتایج مطلوب به همراه ندارد. مدیریت مطلوب این حوزه نیازمند نگرش ۳۶۰ درجه‌ایی به تمام ابعاد و شاخص‌های این حوزه می‌باشد.
مشتری همواره اصلی‌ترین سرمایه بانک و شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) است. حفاظت و مراقبت، بررسی رفتارها و رسیدگی به نیازهای مشتریان علاوه بر نیاز به استقرار نگرشی مشتری مدارانه و حساس به وقایع، احتیاج به بهره‌گیری از ابزاری کارآمد دارد که بتوان تا نقطه خدمت‌رسانی به مشتری و کیفیت فرآیند خدمت‌رسانی را تحت نظارت مداوم قرارداد.

مزایای عمده جام‌جم

* سازماندهی مناسب و تعریف مشخص وظایف
* اجرای دقیق فرایندهای طراحی شده تا پایین‌ترین سطح عملیاتی و         عوامل مرتبط با یکدیگر
* تعریف کیفیت خدمات مورد انتظار برای کلیه فرآیندها
* نظارت و مدیریت منابع بازاریابی، نصب، پرستاری و پشتیبانی
* پایش دایمی عملکرد تمام اجزا

توتان با در اختیار داشتن تجربه‌ی برپایی این کسب‌و‌کار از ابتدا تا کنون در کشور از یک سو و ابزارهای نوین فن‌آوری اطلاعات از سوی دیگر، با بررسی همه‌جانبه ابعاد این بازار و شناسایی معضلات و مشکلات بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی و روابط بین این دو سازمان و همچنین اشراف بر قوانین و دستورالعمل‌های موجود، موفق به ارایه راه‌حل جامع مدیریت پذیرندگان به نام “جام‌جم” در دو نسخه شامل نسخه بانکی و نسخه مخصوص شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت گردیده است.
بخشی از این راه‌حل سامانه “جام‌جم” بوده و بخش دیگر آن که تقدم بر ابزار دارد، خدمت نهادینه‌سازی نگرش، فرآیندها و ارایه روال‌های اجرایی به منظورکنترل و نظارت حوزه مذکور تا پایین‌ترین لایه اجرایی در بانک می‌باشد.