کارت الکترونیکی بیمه درمان

ارایه خدمات ارزش افزوده بر بستر نظام پرداخت الکترونیکی یکی از توانمندی های  توتان است. «کارت الکترونیکی بیمه درمان» به عنوان محصولی جدید و با قابلیت‌های فراوان واجد این ویژگی است.
به واسطه حضور ابزارهای الکترونیکی و قابلیت در دسترس بودن آن‌ها از یک‌سو و تمایل افراد به استفاده از این ابزارها به دلیل مطلوبیت‌های آن‌ از سوی دیگر، بهره‌مندی از خدمات کارت الکترونیکی بیمه درمان امکان ارایه خدمات بیمه درمانی را به صورت الکترونیکی و از طریق بستر نظام پرداخت الکترونیکی فراهم می‌نماید.

مزایای عمده کارت الکترونیکی درمان

* ایجاد نظم و سهولت در ارایه خدمات به مشتریان

* افزایش کیفیت خدمات شرکت‌های بیمه و افزایش توان رقابتی در بازار

* کاهش هزینه‌های زاید و جلوگیری از تقلب

* سهولت فرایندهای اجرایی

* مدیریت و پالایش داده‌ها برای برنامه‌ریزی بهتر

* مدیریت مناسب و شفافیت تعاملات مالی با مراجع درمانی

* سهولت در امر احراز هویت بیمه‌شدگان و کلیه فرایندهای مرتبط با بیمه‌شدگان

* ارایه خدمات از طریق کانال‌های الکترونیکی به مراجع درمانی و بیمه‌شدگان

* امکان گزارش‌گیری برخط از کلیه تراکنش‌های موجود در سطوح مختلف