خدمات پرداخت اینترنتی

توتان در حال حاضر مجوز ارایه خدمات پرداخت‌اینترنتی را از شاپرک دریافت نموده است. پذیرندگان توتان علاوه بر دریافت خدمات پذیرش غیر حضوری کارت، می‌توانند از راه‌کارهای خاص دریافت و پرداخت الکترونیکی توتان استفاده نمایند. هم‌افزایی این خدمات با یکدیگر مزیت غیرقابل انکاری برای پذیرندگان فراهم می‌نماید.

مزایای پرداخت اینترنتی

* امنیت بالا و رعایت تمام اصول ایمنی

* انواع روش‌های تسهیم وجوه دریافت‌شده بنا بر اختیار پذیرندگان

* بهره‌مندی از سرویس سماوات برای ارتقای وفاداری مشتریان

* دریافت گزارشات جامع و یکپارچه